Το Life Loft είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε με επίκεντρο την εφαρμογή της Yoga στην ζωή μας. 

Η Yoga είναι η αρχαιότερη μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης. 
Έχει αναγνωριστεί πλέον και από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ενώ εφαρμόζεται σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία όπως το Johns Hopkins 
και το Massachusets General Hospital ενώ έρευνες του πανεπιστημίου Harvard αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της σε νευροκινητικό επίπεδο.

Με 15ετή εμπειρία, συνεχή ενασχόληση, εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τη Yoga μαζί μας.