Το Life Loft είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε με επίκεντρο την εφαρμογή της Yoga στην ζωή μας.

Η Yoga είναι η αρχαιότερη μέθοδος προσωπικής ανάπτυξης.

Έχει αναγνωριστεί πλέον και από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εφαρμόζεται σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία όπως το Johns Hopkins και το Massachusetts General Hospital ενώ έρευνες του πανεπιστημίου Harvard αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της σε νευροκινητικό επίπεδο. Καθημερινά, ολοένα και περισσότερες μελέτες αποδεικνύουν τη συμβολή της Yoga στη βελτίωση του δείκτη ποιότητας ζωής των ανθρώπων, είτε σε επίπεδο πρόληψης είτε ως θεραπευτική παρέμβαση.

Με 15ετή εμπειρία, συνεχή ενασχόληση, εκπαιδεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τη Yoga μαζί μας.